Privacyverklaring

WM Lease & Import BV, gevestigd aan West Breukelderweg 28 te Bennekom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en General Data Protection Regulation (GDPR).

CONTACTGEGEVENS
WM Lease & Import BV, West Breukelderweg 28 te Bennekom

Onze contactpersoon voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is te bereiken via info@wmleaseimport.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
WM Lease & Import BV verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Locatiegegevens
Adres
Postcode
Woonplaats
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaattype
Data die je zelf opgeeft met betrekking tot de informatie die jij aanvraagt

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wmleaseimport.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
WM Lease & Import BV verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om met je in contact te kunnen treden om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Registratie van contactverzoeken
Aanvragen van proefritten
Om met je in contact te kunnen treden om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Facturatie van producten en diensten

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
WM Lease & Import BV bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Koop of huur > conform de fiscale bewaarplicht van de belastingdienst
Marketing > tot maximaal 2 jaar na laatste contactmoment
Informeren > tot maximaal 2 jaar na laatste contactmoment

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
WM Lease & Import BV verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerkers

CATEGORIE NAAM JURISDICTIE DOEL SOORT GEGEVENS

 • Analyse Google Analytics
 • Verwerken van activiteiten
 • Analyse website activiteiten
 • IP-adres
 • Formulieren WordPress
 • Verwerken van gegevens
 • Het benaderen van contacten indien nodig
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Nieuwsbrief MailChimp
 • Verwerken van gegevens
 • Verspreiden van nieuws E-mailadres
 • Subverwerker


CATEGORIE NAAM JURISDICTIE DOEL SOORT GEGEVENS

 • Analyse WM Lease & Import BV Inzage van gegevens Analyse online activiteiten
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens uitwisselen
 • Lokale dealer Verwerken van gegevens Het benaderen van contacten indien nodig Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens uitwisselen
 • Pechhulp service
 • Verwerken van gegevens
 • Het benaderen van contacten indien nodig
 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres


COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
WM Lease & Import BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. WM Lease & Import BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Lees hier meer informatie.

GOOGLE ANALYTICS
WM Lease & Import BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar -en door Google opgeslagen op- servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. WM Lease & Import BV heeft hier geen invloed op.

WM Lease & Import BV heeft Google geen toestemming gegeven om via WM Lease & Import BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WM Lease & Import BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wmleaseimport.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

WM Lease & Import BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
WM Lease & Import BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wmleaseimport.nl.

KLACHTEN
WM Lease & Import BV wil je er tenslotte op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookieconsentbanner door Real Cookie Banner